soek:
 

Tuisblad

 

indeks:
Profiel
Produkte
Personeel
Poste beskikbaar
Kontak ons

 

 
Vuurwapens

Om inligting op hierdie bladsy te plaas, sms "dinamika", u telefoonnommer, "gesoek" of "bied aan", u naam (opsioneel) en 'n opsomming van wat u het of na op soek is na 36010.

Indien u vuurwapen verkoop is of u het gevind waarna u op soek was, sms "dinamika afgehandel" en u telefoonnommer na 36010.

Druk f5 of "refresh" om die nuutste inligting te sien.

 

AANGEBIED
     
NAAM
TELEFOONNOMMER
TIPE
     
  082 859 2979 Astra Uncdta Cub 6.35
  079 331 3123 3.8 Pistool
Stella 082 377 7377 357 Magnum, Taurus
  082 964 4646 303 Lee Enfield
  073 728 1116 .303
  072 759 3694 410 enkelloop haelgeweer Vanguard
vervaardig deur Carrera & AsteLarra
S.L. in Guenica Spanje
  082 581 3100 30.06 Musgrave 12 boor haelgeweer CZECH
.22 BRNO CZECH
  082 575 7073 .22 Skyfskiet geweer Winchester
  076 238 6121
(011) 813 2587
.38 Special kort loop 6 skoot rewolwer
Mev. Labuschagne (012) 333 9081
076 926 0235
38 Special Rossi Rewolwer
Ryno Coetzee 082 680 1199 Protekta 12 boor haelgeweer
F. De Bruyn 083 997 2880 Protekta 12 boor haelgeweer
Pieter 072 305 7083 Star Lancer .22 LR Pistool, Taurus Forjas
5 skoot .38 special rewolwer
  082 763 8594 .22 Rewolwer
  072 486 9875 38 Special
Jo Roos 082 292 8185 .45 Pistool
  071 682 6059 300Winmag, 303, 270 voere, 38 Special
Neels de Vos 082 969 3749 .38 Special
  073 104 2929 2 x 9mm Parabelum
George 082 550 7030 9mm Short Browning pistool, Baikal 12 boor
semi-outo langloop haelgeweer
  073 359 8278 .303 Geweer
Margaret Foulds 084 440 2468 .38 Special
Ben van der Merwe 083 437 6539 303, 6.35 astra, 385 special
Piet van Niekerk 082 928 4560 .25 (6.25mm) Astra pistool
Gawie Mans 073 510 6438 .38 Special, Llama
J. van Schalkwyk (011) 391 4027 .22 vuurwapen versamelstuk, 32 rewolwer in
uitmuntende kondisie
Schalk van Schalkwyk (012) 734 0026 Star 6.35 kaliber pistool
Arnold Barnard 072 193 9870 .38 Special rewolwer te koop
Lynette 083 656 3639 6.35 Pistool Melior Belgie
Celia 082 791 2099 .38 Special rewolwer
Mike Prinsloo 082 294 0991 410 Hael pistool
Herkie Prinsloo 084 340 4423 Star .22 LR skyfskiet pistool, Astra langloop
enkelskoot haelgeweer
  082 457 0911 9mm Short Unique pistool
Danie 083 459 8878 38 Rewolwer
Mev. Schulz (018) 297 1681 .22 Agtkantige loop breeknek haarsneller
 haelgeweer - geen veiligheidsknip,
dubbelloop gaspistool uit 1800's,
Koedoekoei horing, Livingstone Elandhoring
Lettie Du Preez 082 636 5723 .38 Taurus rewolwer, 303 Brit geweer, .22 LR
Carl Walther geweer
Harry van der Schyff 082 787 3779
082 859 1133
.303 Lee Enfield, Rifle 1 Mrk 3 BSA
  073 558 7526 Taurus 38 Special rewolwer
Jan Mellema 072 485 5491 38 Special Rossi 
  082 414 2938 .303 Geweer
  084 206 5540 .22 Magnum
Jannie Swart
082 872 3604
.22 Pistool "Unique"
Mnr. J. van Rensburg (041) 379 2371
084 492 1205
Baby Brown 6.35
Johan Esterhuizen 083 306 5119 7.65 pietro baretta pistool, r2000
John Walker 084 504 0309 .22 Geweer (Norinco), .22 rewolwer (Astra),
.38 Rewolwer (Webley)
Willem Werner 082 564 4470 9mm Star pistool, dubbel boor haelgeweer bo
en onder, geweerkluis
  071 850 0782 .303 Geweer
Johan van Zyl 082 452 2375 Mini Ruger- 223 (R4)
082 878 0425 357 Magnum rewolwer
Louis 083 609 1057 Taurus 38 Special rewolwer
Hein 082 800 4933 357 Magnum rewolwer, 303 geweer
Julius Bellingan 084 677 2606 .38 Taurus nikkel rewolwer
M. du Toit 082 509 3205 Browning .22, Drulof langloop enkelskoot
Gert le Roux 082 490 8913 7.65mm Targa pistool
LS le Roux 082 856 5173 .32 Taurus rewolwer
J S Vorster 072 112 1604 .22
Esme 072 151 9770 410 kort loop haelpistool
  (012) 543 1090 Webley kal 22
Renier 083 478 1231 38 Special rewolwer Llama 4" loop, 12 boor
dubbelloop (S@S) haelgeweer Bruno
Peet Basson (012) 654 1330 12 Boor haelgeweer, semi-outomaties
(Fabrique Nationale)
Klasie 082 813 4703 765mm pistool
Nick 082 895 4060 9mm Browning 61, 1893 Winchester 303,
Winchester Choke 37 Steelbilt haelgeweer
410-3in
Kal 2.2 Cfb Truco kriegeskorte Stuttgart
Frik de Beer 076 886 0659 2 x Protecta 12 boor haelgewere
Hennie Lottering 083 568 6011/
(014) 763 3830
.38 Special Taurus rewolwer, .22 bsa geweer
  083 459 8878 22 Bruno
Rob 072 122 1865 Astra 357 Magnum, Taurus 38 Special
Johann Eichstdt 082 875 2974 12 boor Franse 3 skoot outomatiese haelgeweer
Willie Steynberg 072 511 2912 7.65 Argenteinse mauser
Dame 084 941 3112 CZ 83 Browning 9mm short pistool
Mev. Steyn 082 824 1389 38Special rewolwer 
Johan 083 3065119 6.75mm Baretta, prys R1500
  083 308 9578 12 Boor Baikal haelgeweer
At Struwig 082 892 7014 V Berbardelli SPA Cal 22 LR Mod 69
  076 541 7173 Harrington & Richards 12 boor enkel loop
Prys: R300.00
Mev. Swanepoel (011) 362 2228 Dio 6.35 pistool
Koos Grobbelaar 076 155 3750 CZ 75 9mm Par pistool
072 638 0505 38 Special

 

GESOEK
     
NAAM
TELEFOONNOMMER
TIPE
     
  079 306 6759 25.06
Mnr. Bornman 084 515 7742 30.06, 308, 223
  083 260 4307 470 dubbelloop side by side, 30.06, 460
dubbelloop side by side, 9mm handwapen,
270,.22
  072 068 6200 30.06 met scope
  082 372 2073 .22 Bruno
  076 884 1616 300 of 357 jaggeweer
  082 920 8046 30.06 of 300 H-H
  072 554 4880 25.06 kaliber
Abram 082 857 5431 Dubbelloop haelgeweer
  083 421 2722 25.06
Hardus Joubert 082 882 4875 375 H&H, 308 WIN, 12 Boor O/U, 25.06, 223
  083 208 9938 Haelgeweer, .22 pistool, .22 geweer
  082 575 3262 9mm Pistool
  083 289 3415 Jaggeweer kalibers: 243, 25.06, 308, 9.3x62,
    7x57, 338 Winmag, 416, 458 enige ander sal
    oorweeg word
  082 921 5406 6.5x55
Daan van Wyngaard 073 593 7476 25.06, 7mm Magnum
  082 925 3824 300 wapen, 30.06
  082 324 4934 300 Winmag
  079 893 8605 Pompaksie haelgeweer
Arno Pretorius 082 295 3824 300 Winmag
Pieter Van der Merwe 082 465 5020 Dubbelloop haelgeweer over/under
Frans Swanepoel 083 400 7098 300 WM Jaggeweer
Elmar Venter 082 413 2867 Geweerkolf wat sal pas op 'n K98 Mauser aksie
Charles Bresler 083 269 4790 Versamelaar op soek na Militêre wapens,
    insluitend semi-outomatiese gewere, haelgewere,
    karbyne, pistole en rewolwers
Theo 083 742 0467 Op soek na doppies vir 'n 8.68 jaggeweer en 
    ammo
  083 320 3460 9 3x62, 222 Swift of 223 jaggewere
  076 828 1719 .458 Geweer
  082 873 5395 Akkurate 243
  082 307 3211 .458 lot, 7.65, .243
Nicolene Boshoff 083 235 0658 Anschutz .22 skyfskietgeweer
Wessel van Tonder 079 876 9374 375 Geweer
Mnr. Rheeder (011) 793 1597 .22 Geweer
Alwin 076 830 0698 Semi-outomatiese gewere en -haelgewere,
Ruger vuurwapens, Taurus 357Mag, mod 608
Rewolwer 8 skoot, 7mm Mag, 300Mag jagge-
were
  082 572 9522 308 Jaggeweer
Mike Prinsloo 082 294 0991 9mm cz, 270 Jaggeweer
Rudolph 082 902 3804 .22, 300winmag, 375
Ebert Myburgh 083 375 3705 375, 303, 308 gewere
Frans Schutte 083 421 2722 12 Boor haelgeweer, 300 H&H of Winmag
Doepie 083 609 4525 223.12 boor Haelgeweer bo en onder, 375,
308, 30.06
Johan 084 505 8641 243
  082 467 2447 Dubbel boor haelgeweer, 12 boor up and under
Koos Coetzee (018) 297 1539 Jaggeweer 
Elmar Venter 082 413 2867 Geweerkolf wat sal pas op 'n K98 Mauser aksie.
Groot kaliber jaggeweer, 404, .458, klein
kaliber jaggeweer .22 Hornet, .223, jag hand-
wapen
Mnr. L.D. Gpper 084 204 7241 30.06 of 'n 308
  082 463 9696 9 mm
  083 289 3415 Lang geweerkluis 10 geweer
  083 742 0467 Ek soek na 'n tumler doppieskoonmaker
  082 415 7132 30.06
  072 177 8892 .220 Swift
Johan du Plessis 073 170 1563 270, 6mm jaggeweer
  082 415 7132 30.06
Hennie 082 921 1911 243 Manlicher
  072 068 6200 300 Winmag
De Jager 084 602 6483 375 H&H, 30.06
JJ Wagner 083 657 9717 Pompaksie, 30.06, 9 mm
Hendrik 082 746 3750 375 Jaggeweer
  083 269 4790 LM 4, LM 5, LM 6, Uzi
Attie Snyman 082 873 5395 243, 22, 250, 223
Willem Steyn 082 472 5820 38 Special of 357 rewolwer met 6dm loop,
geweerkluis
Christo Liebenberg 084 581 5105 30.06 Geweer
Willie 083 290 0332 7x64, 308
  083 399 6219 .243
Jannie 083 609 3961 375 H&H geweer
André 083 442 0368 30.06 met scope
  082 415 7132 30.06
Louis 082 569 2377 270 of 30.06 jaggeweer, 38 rewolwer
Jacques 082 711 1763 9mm Pistool
David 079 578 7053 CZ 75 9mm Pistool
  082 938 7800 .22 Haelpatrone
  082 858 3812 375 H&H
Wimpie Lee 082 757 7723 'n Goeie 2de handse voorlaaier
  083 290 0738 243 Geweer, 22 Hornet, 44 Super red hawk
8 duim plus loop, 458 express
Henry Oosthuizen 082 555 7983 Enige 270 geweer
Henk vd Walt 083 415 1856 308, 30.06, 7mm Rem Mag of .270
Hendrik 082 697 5557 308 Jaggeweer
  083 225 8199 Colt 9mm pistool
Alwyn 072 068 6200 3x9x40 of 50 scope vir 30.06
Jannie 083 609 3961 .22 Bruno of Anshutz geweer
Piet van der Merwe 083 302 0565 R4 of R5
Nick 082 445 2140 Fixed low power scope.  Preferrably a 4x40.
Must be good quality and in good condition
for a 9.2x62
Bakie de Beer 082 413 7898 .416 Rem Mag Sako
Lappies 082 924 8646 30.06 Jaggeweer
Piet 082 806 0955 9mm Pistool en 12 boor haelgeweer
Matthew 084 520 1461 9mm semi-outomatiese pistool, verkieslik
Taurus of Parabellum
Daniel 072 126 1703 Lee Enfield .303 sport kolf vir 'n MK 2 no. 4
Isabelle vd Schyff 083 325 6978 .303 en .38 special
072 455 2607 .22 Repeater